میزان توزیع کود شیمیایی در چهارماهه اول سال 1398 در استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مقدار 30478 تن کود شیمیایی در چهارماهه نخست سال جاری در سطح استان اذربایجان شرقی توزیع شده است.

مهندس جمشید باقریان ضمن بیان این مطلب افزود: کودهای شیمیایی توزیع شده شامل: اوره، سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم، سولفات آمونیوم و کلرور پتاسیم بوده که ارزش ریالی آن به مبلغ 282020378918 ریال می باشد.

شایان ذکر است توزیع امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش نشان میدهد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید