تخلیه کود اوره در انبار سازمانی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بخشی از کود شیمیایی اوره تخصیصی از مبدا مرودشت شیراز به انبارهای سازمانی استان قم حمل و تخلیه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید