انعکاس اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در روزنامه های شروع و بوتک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

انعکاس اخبار علاوه بر اطلاع رسانی پیرامون جایگاه رفیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این مزیت و کارائی اساسی را در حوزه خبر به دنبال دارد که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان بازوی توانمند در راستای بخش کشاورزی در بین اذهان و افکار عمومی شناخته شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید