شرکت در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان قم باحضور اعضای شورا و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید