برگزاری جلسه صمیمانه در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه صمیمانه مدیر استان با کلیه همکاران راس ساعت 9:30 صبح روز شنبه در تاریخ نوزدهم مردادماه در دفتر مدیریت تشکیل گردید و مهندس افضلی پیشاپیش عید سعید قربان و غدیر را تبریک گفتند و موارد زیر را مورد بحث و برسی قرار دادند:

1-نظم و آراستگی همه همکاران

2-مدیریت در مصرف کود 

3- برنامه پایش و نظارت بیشتر و دقیق تر بر کارگزاران

4-داشتن برنامه تحلیلی

5- وضعیت و موجودی کود در انبار 

6برگزاری کلاس آموزشی بین همکاران

7- در پایان عنوان موارد طرح شده در گرد همایی مدیران به همکاران جهت بهبود عملکرد و فرایند ها

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید