طرح پژوهشی کشت 9رقم دانه روغنی سویا در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان میاندرود از اجرای طرح پژوهش کشت مقایسه ای 9رقم دانه روغنی سویا در این شهرستان خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : در سال زراعی جاری تامین کود برای کشت انواع دانه های روغنی دراستان مازندران بخصوص دانه روغنی در مناطق شرق مازندران تامین شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید