خرید توافقی برنج در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران از خرید توافقی برنج از کشاورزان برنجکار دراین استان خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : به حول و قوه الهی در سال زراعی جاری تمامی کودهای پرمصرف مورد نیاز برنجکاران استان مازندران تامین شده و توسط 270کارگزار توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان برنج  کار در 22 شهرستان استان مازندران توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید