گزارش آخرین وضعیت شرکت در حوزه ی مالی، اداری و حقوقی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، آقای مهندس منصوری عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در روز چهارشنبه شانزدهم مردادماه در گرهمایی آموزشی مدیران ستادی و استانی برگزار گردید، ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آخرین وضعیت شرکت در حوزه ی مالی، اداری و حقوقی ضرورت توجه مدیریت های استانی را به رعایت مفاد آیین نامه های ابلاغی خواستار شد.

پیش از ایشان آقای مهندس هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به نمایندگی از مدیریت های استانی گزارشی از مسایل، مشکلات کاری و ابهامات این مدیریت ها در حوزه ی مالی، اداری، حقوقی و پشتیبانی شرکت ارایه کردند و به مسائل و مشکلات مدیریت های استانی در این حوزه ها پاسخ گفتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید