رکورد تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی در دهه 90 شکسته شد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، آقای مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در گردهمایی سراسری  اموزشی مدیران ستادی و استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پس از ارایه گزارشی از عملکرد شرکت در سال 1397 و چهارماهه اول 1398 اعلام کرد که این شرکت در سال 97 در زمینه ی تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی از رکورد دهه 90 عبور کرده است. ایشان در ادامه با تاکید بر ضرورت و توجهات ویژه به موضوع نظارت بر کارگزاران چالش های شرکت را برای تداوم موفقیت در تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی تبیین کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید