تلاش شرکت برای ارتقاء برنامه تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی علی رغم مشکلات موجود

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در گردهمایی سراسری آموزشی مدیران ستادی و استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که روز چهارشنبه شانزدهم مردادماه برگزار گردید آقای مهندس علیزاده عضوهیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پس از گزارشی در مورد فعالیت های این معاونت به ارایه نقطه نظرات در مورد مشکلات و مسائل مدیریت های استانی در حوزه ی بازرگانی پرداخته و اعلام نمود که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با استفاده از تمام ظرفیت های حمل و نقل زمینی، ریلی و دریایی و حداکثر توان استان ها جهت توزیع نهاده های کشاورزی، با تعامل مثبت با شرکت های پتروشیمی تامین کننده کود اوره تلاش می کند که منطبق با برنامه ی تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی و علی رغم مشکلات موجود وظایف خود را به انجام برساند.

پیش از ایشان آقای مهندس آژنگ مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی به نمایندگی از کلیه ی مدیریت های استانی گزارشی از مشکلات و مسائلی که این مدیریت ها برای انجام وظایف شان دارند ارایه کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید