تدارک 1000 تن بذر گواهی شده گندم در استان اصفهان

مهندس صفایی مدیر شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان در گفتگو با روابط عمومی شرکت :

مهندس صفایی مدیر شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان در گفتگو با روابط عمومی شرکت با اشاره به اینکه شرکت خدمات حمایتی كشاورزي مهمترین متولي  تهيه  و تدارک بذر مورد نیاز استان میباشد اقدام به تهیه و تدارک بذور استان با بهره گیری از نیرو هاي متخصص و امکانات فنی پیشرفته نموده است وي در ادامه گفت: این استان حدود 1000 تن بذر گندم گواهی شده جهت مصرف استان خریداری ، پروسس و ضد عفونی نموده و طبق برنامه از پيش تعيين شده و برابر با  خط سیرهاي  ارسالی به مراکز توزیع بذر در اقصی نقاط استان جهت در دسترس قرار گرفتن به موقع جهت کشاورزان استان ارسال نموده و همچنین شرکت خدمات حمایتی كشاورزي استان اقدام به عقد قرارداد بوجاری حدود 2000 تن بذر گندم با بخش خصوصی نموده است به گفته مهندس صفایی کارشناسان فنی شرکت ، پیمانکاران را  در زمان کاشت ، داشت و برداشت  تحت کنترل قرارداده و طی مراحل مختلف بازدیدهايي  از کلیه مزارع پیمانکاران بذور تکثیری در شهرستان هاي مختلف استان بعمل خواهد آورد و در صورت تایید نهایی ،  توصیه هاي لازمه  در خصوص نحوه برداشت و حمل به انبار شرکت انجام خواهد گرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید