انجام 6 مورد استعلام بها در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام 6 مورد استعلام بها توسط کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد

 مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: 4 مورد از استعلام بها صورت گرفته به صورت قطعی و 2 مورد هم تجدید شده بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید