ثبت و درج کودهای متفرقه درچالوس استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ثبت و درج کودهای متفرقه و خارج از سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درشهرستان چالوس استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : ثبت و درج کودهای متفرقه و خارج از سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور در کارگزاری های تحت پوشش انجام گرفت و گزارش آن به مدیریت حسابرسی و بازرسی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایی کشاورزی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید