به روزرسانی سیستم حقوق و دستمزداز ابتدای سال98 تاکنون در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت ، از به روز رسانی سیستم پرداخت حقوق و دستمزد در این استان خبرداد.وی در ادامه  گفت : به روزرسانی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان شامل پرداخت به موقع حقوق و دستمزد و مزایای جانبی برای تمامی نیروهای تحت پوشش اعم از رسمی، قراردادی ، پیمانی ،قرارداد کار مشخص، کارگری و نیروهای شرکتی بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید