همایش مبارزه با آفات گیاهی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری همایش مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل خبرداد

در این همایش که در آن رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولان اجرایی مرتبط ازجمله کارشناسان  و کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان بابل حضور داشته اند موضوع مبارزه با آفات و بیماری های زراعی و باغی در بخش کشاورزی مورد بررسی علمی و عملی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید