بازدیداز کارگزاری ها شهرستان گنبد در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت با اعلام این خبر گفت:بازدید از کارگزاری های کود شهرستان گنبد، توسط کارشناسان  فنی و بازرگانی این شرکت بازدید بعمل  آمد وی درادامه  گفت: در این بازدید جهت اجرای دقیق دستورالعمل ها  توصیه های لازم  از قبیل  ثبت دقیق مشخصات بهره برداران در زمان دریافت کودهای یارانه ای، در سیستم هوشمند، نظارت دقیق بر قیمت کودهای یارانه ای  به  کارگزاران داده شد ودر خاتمه افزود: در شهرستان گنبد گلستان،17 کارگزاری کار توزیع کود را انجام می  دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید