آقای دکتر کیخا نماینده محترم مجلس و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در همایش سراسری آموزشی مدیران استانی و ستادی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، آقای دکتر کیخا نماینده محترم مجلس و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در همایش سراسری آموزشی مدیران استانی و ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که امروز چهارشنبه ۱۶ مرداد، در تبریز در حال برگزاری است، کمکها و فعالیت کمیسیون را برای کمک بخش کشاورزی بویژه نهاده های کشاورزی برشمردند.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید