از بحران تامین، تدارک و مصرف کودهای کشاورزی در سال 97 عبور کردیم

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مهندس کشاورز معاون وزیر در امور زراعت و رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در همایش سراسری آموزشی مدیران استانی و ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که امروز چهارشنبه شانزدهم مرداد، در تبریز در حال برگزاری است، ابعاد گوناگون وضعیت کودهای کشاورزی، کیفیت و مصرف را بررسی و اظهار نظر نمودند.
ایشان به بررسی وضعیت تامین، تدارک و توزیع و مصرف کودهای کشاورزی در سال 97 پرداخته و اعلام کردند با تلاش این شرکت و مجموعه های مرتبط در وزارت جهادکشاورزی و صرف انرژی بسیار از شدت اولیه ی مشکلاتی که در سال 97 به وجود آمد کاسته شده است ایشان در ادامه به ضرورت توجه به اهمیت تناسب مصرف کودهای کشاورزی پرداخته و گفتند مصرف کود در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتا متوسط جهان درزمینه ی کشاورزی، بسیار کم است ایشان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را از افتخارات وزارت جهادکشاورزی دانسته و بر اهمیت شفافیت مالی فعالیت های شرکت تاکید کردند. ایشان این نکته را که در گزارشات اخیر بانک مرکزی هیچ گونه بدهکاری برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی منظور نشده است مهم دانسته و اعلام نمودند که برای رفع مشکلات مالی شرکت در وزارت جهادکشاورزی تلاش ویژه یی انجام خواهد شد. ایشان در پایان با تقدیر از مدیریت شرکت به ویژه آقای مهندس حمید رسولی مدیرعامل و تشکر از همدلی، همکاری و آرامشی که در فضای تامین، تدارک و توزیع و مصرف کودهای کشاورزی حاکم است از مدیران شرکت خواستند که این فضای آرامش را مدیریت نموده و تداوم دهند.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید