فروش مستقیم مقدار 138 تن کود شیمیایی اوره در تیر ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در تیر ماه سال جاری مقدار 138 تن کود شیمیایی اوره بصورت فروش مستقیم در اختیار شرکت های تحت پوشش بخش کشاورزی و کشاورزان عمده استان فارس قرار گرفته است . دکتر ناظمی تصریح کرد که کود شیمیایی مذکور خارج از شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس و بصورت مستقیم جهت رفع نیاز کودی بخش کشاورزی استان فروخته شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید