بازدید از نحوه توزین و کیسه گیری کود فله در استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

آیت جمالی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام بااعلام خبر گفت: کیسه گیری کود شیمیایی مورد بازدیدقرار گرفت .

جمالی افزود : کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در راستای ساماندهی و نظارت دقیق بر عملکرد کیسه گیری کودهای فله وارده به انبار سازمانی شهرستان مهران  استان ایلام در تاریخ 15/5/98 اقدام به ساماندهی وبررسی شرایط و اجرای ضوابط توزین و کیسه گیری کودهای شیمیایی یارانه ای فله بر اساس دستورالعمل های دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نموده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید