توزیع مستقیم 1800 تن کود در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع مستقیم 1800 تن کود کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: کودهای توزیع مستقیم در این مدت شامل: کودهای اوره، سوپرفسفات تریپل، فسفات آمونیوم، سولفات پتاسیم و کلرورپتاسیم بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید