اخذ هزینه های انتقال کودهای توقیفی از متخلفین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ با توجه به کشف و توقیف کودهای خارج از شبکه توزیع در سالجاری  از متخلفین در سطح استان و اطمینان از کیفیت کودهای کشف شده، ضمن اخذ بهای توقیف و انتقال و سایر هزینه ها از افراد متخلف، کلیه کودها از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توزیع شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید