پیش بینی تولید 12 هزار تن علوفه تَردر گلوگاه استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از پیش بینی تولید 12 هزار تن علوفه تَر در این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: با توجه به اهمیت کشت محصولات علوفه ای در مازندران نسبت به تامین کودهای پرمصرف موردنیاز آن اقدام شده و کار توزیع آن توسط کارگزاران توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح شهرستان گلوگاه انجام گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید