جلسه کمیته فنی بذر در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تشکیل جلسه کمیته فنی بذر شرکت در روز شنبه مرخ 12 مردادماه سالجاری در محل دفتر مدیر استان خبر داد. در این جلسه که با حضور معاون فنی گیلان، مسئول امور مالی ، رئیس اداره بذر و نهال و کارشناسان مربوط تشکیل گردید، در خصوص دستورالعمل های فنی و مالی در مورد خرید بذر شلتوک برنج و دقت درخرید بذر کیفی بحث و تبادل نظر شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید