از ابتدای سال جاری تاکنون :

تأمین و توزیع بیش از 55 هزار تن انواع کود کشاورزی در استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین وتوزیع 55 هزار و 800 تن انواع کودهای کشاورزی برای بخش کشاورزی استان مازندران از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهندس مجید سلطانی با اعلام این خبر اظهار داشت از ابتدای سال جاری تا کنون 55 هزار و 800 تن انواع کودهای کشاورزی شامل کودهای ازته ، دی آمونیوم فسفات ، سوپرفسفات ساده و تریپل ، کلرور  پتاسیم ، پتاس ، ماکرو ، سولفات آمونیوم و گوگرد گرانوله برای بخش کشاورزی استان مازندران تامین که از این میزان 40 هزار و 731 تن در بین کشاورزان متقاضی استان توسط 270 کارگزار تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در 22 شهرستان استان توزیع گردید و بقیه جهت مصارف ماههای مرداد وشهریور در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ذخیره سازی گردید . وی با اشاره به اینکه حول و قوه الهی در حال حاضر هیچ گونه مشکل کمبود کودی در استان مازندران وجود ندارد. از حمایت های همه جانبه ریاست سازمان جهاد کشاورزی مازندران ، اعضا هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین به موقع کودهای مورد نیاز استان مازندران قدردانی کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید