بازدید از واحدهای تولید کننده کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، در راستای فرایند کنترل و تضمین کیفیت و نظارت بر فعالیت واحدهای تولید کودهای شیمیایی غیر تکلیفی  و همچنین اجرای نامه مدیریت محترم حسابرسی و بازرسی از شرکت های تولید کننده کود شیمیایی استان از تیر ماه سال جاری 5 بازدید توسط گروه نظارت پایش استان صورت گرفت و موارد مورد نظر بررسی و کنترل گردید،

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید