اجرای طرح آموزش حضوری در باشگاه کشاورزان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اجرای طرح آموزش حضوری کشاورزان برای نخستین بار در باشگاه کشاورزان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهندس مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : در راستای ارائه خدمات متنوع آموزشی توسط کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از طریق باشگاه کشاورزان ، پس از تماس تلفنی یکی از کشاورزان برنجکار از توابع شهرستان آمل با سامانه ارتباطی 1559 باشگاه کشاورزان استان ، بلافاصله بازدید حضوری توسط کارشناسان از مزرعه شالیزاری به عمل آمد وطی آن توصیه های آموزشی و فنی لازم برای بهبود وضعیت تولید به لحاظ کمی و کیفی و چگونگی مبارزه با آفات و بیماریها و تغذیه بهینه و چگونگی استفاده صحیح از نهاده های کشاورزی به کشاورز مورد نظر و کشاورزان برنجکار منطقه به صورت مدرسه در مزرعه ارائه گردید. وی افزود با توجه به اجرای موفق برگزاری این طرح آموزشی و تاثیر مثبت آن بر روی عملکرد کشاورزان به حول و قوه الهی این طرح در سایر شهرستانهای استان هم در صورت نیاز کشاورزان منطقه با جامعیت بیشتری اجرا خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید