دوره آموزشی حقوقی ویژه مسئولین حقوقی و قراردادها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حضور دو نفر از مسولین واحدهای حقوقی و امور قراردادها در دوره آموزشی متون حقوقی و امور قراردادها که در سالن جلسات ستاد مرکزی شرکت برگزار شد خبر داد

 مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : حضور مسولین  واحدهای حقوقی و امور قراردادها در این دوره آموزشی سبب ارتقاء دانش کاربردی آنان در راستای حفظ و صیانت از حقوق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بخصوص در مباحث حقوقی و دعاوی و همچنین انعقاد قراردادها شد که امیدواریم این روند روبه رشد ادامه یاید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید