دیدار مدیر سازمان تعاون روستایی با مدیر استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر سازمان تعاون روستایی استان مازندران با حضور در دفتر کار مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران دیدار کرد

در این دیدار محمدرضا کریمی مدیر تعاون روستایی مازندران بر همکاری و هماهنگی بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی در استان مازندران با هدف تامین و توزیع بهینه نهاده های کشاورزی بخصوص کودهای پرمصرف موردنیاز کشاورزان مازندران و حمایت از کارگزاران توزیع کود در بخش تعاونی های روستایی تاکید کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید