12مورد نمونه برداری کود در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام 12مورد نمونه برداری کود از محموله های کودی وارده به استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: نمونه های اخذ شده پس از انجام مراحل مربوط به پلمپ به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی واقع در شهرستان البرز ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید