تایید صلاحیت متقاضی کارگزاری در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تایید صلاحیت 11نفر از متقاضیان جهت اخذ پروانه کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی دراستان مازندران از ابتدای سال جاری دراین استان خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: متقاضیان تایید صلاحیت شده باید به اصول و ضوابط حاکم بر کار تامین و توزیع نهاده های کشاورزی به عنوان اهداف ذاتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پای بند بوده و تمامی دستورالعمل های اجرایی در این زمینه  را به دقت اجرایی نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید