شرکت در دوره آموزشی انواع قراردادهای داخلی، شرایط و متون آن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در دوره آموزشی یک روزه ی آشنایی با انواع قراردادهای داخلی و شرایط و متون قراردادها که در سالن جلسات دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد، مسئولین حقوقی و امور قراردادهای استان قم حضور یافتند. در این جلسه انواع قرارداد ها، ارکان قراردادها و مفاد و مندرجات لازم در هر قرارداد مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید