برگزاری تجدید مناقصه امور خدماتی استان کردستان

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

 هم اکنون تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان کردستان،  با هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در حال برگزاری می باشد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید