برگزاری جلسه بررسی اثربخشی فرمولهای کودی تولیدکنندگان داخلی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،

به منظور  بررسی اثربخشی فرمولهای کودی تولیدکنندگان داخلی در عملکرد کمی و کیفی محصول گندم جلسه ای با حضور آقای ملازاده مشاور معاون وزیر در امور ساماندهی و بهبود و تغذیه گیاه، آقای مهندس مسعودی فر مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذرونهال،  آقای تراکمه زاده مدیر عامل کود کشور، آقای فرهادی رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کود ،آقای محمدی رئیس انجمن کودهای آلی و زیستی و معاونین امور کود در دفتر آقای مهندس ملازاده  برگزار شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید