مناقصه خودروهای استیجاری

برگزاری مناقصه بکارگیری خودروهای استیجاری در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز چهارشنبه مورخ 98/5/9 جلسه بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در مناقصه بکارگیری 5 دستگاه خودروی سواری استیجاری با حضور اعضای کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در اتاق جلسات این مدیریت برگزار شد.

در این جلسه اسناد و مدارک بارگزاری شده 8 شرکت کننده در سامانه ستاد، بازگشایی و پس از بررسی، برنده اول تا سوم  از طریق سامانه جهت انجام اقدامات بعدی اعلام گردید.

این مناقصه بصورت استعلام بها و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بر گزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید