بازدید کارشناس بیمه ستاد مرکزی از انبارهای سازمانی خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

کارشناس بیمه ستاد مرکزی روز چهارشنبه نهم مردادماه به همراه کارشناس بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از انبارهای کود سازمانی استان بازدید و مسائل و مشکلات مربوطه از جمله تجهیزات و تعمیرات انبارها و همچنین موضوع روشنایی و سیستم ایمنی انبارها را بررسی نمودند. ایشان همچنین طی یک نشست صمیمی با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ، مهندس محسن نظام دوست ، روز پنج شنبه دهم مردادماه درخصوص مشکلات و مسائل انبارها ، گفتگو نموده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید