جشنواره روزملی مزرعه بادام زمینی در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از برگزاری روز مزرعه بادام زمینی در لشت نشاء گیلان خبر داد

.صبح روز دوشنبه 7 مرداد ماه سال 1398، اولین جشنواره روز ملی مزرعه بادام زمینی درایستگاه تحقیقات کشاورزی فخرآبادب خش لشت نشاءشهرستان رشت برگزار گردید.

روز مزرعه یکی از روشهای ترویجی است که از سوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و با همکاری و مشارکت مراکز تحقیقاتی در ایستگاه ها و مزارع تحقیقاتی و با حضور جمعی از محققین، کارشناشان، مروجان و کشاورزان پیشرو  برگزارمی­گرددو فرصتی برای ترویج،معرفی وانتقال دستاوردهای تحقیقاتی محققین مراکزتحقیقاتی به بهره برداران بخش کشاورزی است.

دستاوردهایی شامل؛اثرات مثبت کمپوست پیله بادام زمینی بر رشدوتغذیه گیاهان ،شناسایی ژنوتیپ­ های امیدبخش بادام زمینی مقاوم به بیماری لکه سرکوسپورایی،معرفی مهم­ترین آفات بادام زمینی در مزارع استان گیلان، تعیین بهترین روش کاشت و تراکم بوته برای بهبود عملکرد دانه برخی لاین­های امید بخش بادام زمینی در گیلان، ارزیابی کارآیی روش­های مختلف کنترل علف­های هرز در بادام زمینی معرفی و ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید