اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد، در تاریخ 1398/04/30 جلسه کمیسون معاملات با نام و یاد خداوند متعال و با حضور نماینده محترم سازمان صنعت ،‌ معدن و تجارت و سایر اعضاء محترم ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی، در تاریخ 29/4/98 سومین گردهمایی مدیران ستادی و شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی و ادارات کل وابسته و مدیر شرکت ...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، با عنایت به تلاش صمیمانه همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی در رعایت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سطح استان در سال...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، در راستای ساماندهی و نظارت دقیق بر عملکرد شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی کارشناسان  فنی کود با ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی، در روز شنبه مورخ 29/4/98 جلسه بازگشایی پاکات تجدید مناقصه حمل و نقل در محل سالن جلسات مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، با آغاز فصل خرید بذر در استان مرکزی، تا کنون مقدار  1140 تن بذر جو ارقام ماکویی، جلگه، بهمن و 320 تن بذر گندم ارقام ا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی، در تاریخ 27/4/98 جلسه کارگروه بازرسی و نظارت بر کیفیت مواد کودی در دفتر معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی و ...
به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی، استان مازندران توانست در 2 ماهه سال 98با فروش ماشین آلات و ادوات کشاورزی ، بیش از برنامه ابلاغی در صدر استان های کشور قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،  
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،