اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورز ی استان فارس ،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ،
به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک،
          به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی، در                مورخ 20/3/98 نمونه برداری  از کود سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندرعباس با ...
   به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، با توجه به حمل    700 تن کود سوپرفسفات تریپل فله از مبادی به انبارهای سازمانی شرکت خدمات          حمایتی کشاورزی ا...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی، با توجه به بازدید های بعمل آمده از کارگزاران سطح کشور طی 9 ماهه سال جاری 480 کارگزاربه دلیل عرضه کودهای غیر شبکه مورد تذکر قرار گرفتند.  ...
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری جلسه هماهنگی با موضوع چگونگی حمل کود فله از انبارهای شرکت و همچنین کارگزاران و راهکارهای مرتبط با توزیع بهینه آن در سطح استان مازندران خبر ...
در این همایش آقای مهندس علیزاده عضوهیئت مدیره و معاون اموربازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن ارایه یی، تاریخچه ی شرکت را در 90سال گذشته تبیین نموده و اعلام نمودند که در حال حاضر شرکت خدمات...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی: اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان به همراه مسئول حراست این مدیریت در راستای دستورالعمل نظارت بر عملکرد کارگزاران و حفظ ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی:  ارسال محموله های کود فله سوپر فسـفات تریــپل از مبادی به انبارهای اسـتان که پس از اخذمجوز لازم از دفتر مرکزی و اجرای تشـریف...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی:  برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با حضورمشاور محترم وزیر جناب آقای مهندس اسفندیار پور، معاون محترم تولیدات گیاهی و مدیر محترم زراع...
به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک: در تاریخ 96/12/27 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه مستقر در مجتمع شیمیائی آبیک مناقصه کیسه گیری کودهای فله شامل سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل به میزان 20000...
به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک: آغاز عملیات بارگیری و حمل کودهای سوپرفسفات تریپل بر اساس مجوز تخصیص داده شده از مدیریت توزیع و حمل و نگهداری بشرح جدول ذیل به استانهای زنجان ، گیلان...