اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: با وجود اعمال تحریم‌ها، بیش از دو میلیون و ۲۵۰  هزارتن کود در ۱۰ ماه ابتدایی سال تامین شد. به نقل از خبرگزاری ایرنا: «حمید رسولی» روز چه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان،  به استحضار می رساند انبار گردانی این  شعبه با حضور تیم اعزامی از مرکز از تاریخ 98/12/25 لغایت 98/12/26 انجام گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، در راستای تامین بموقع کود سرک بهاره کشت گندم وجو با توجه به عدم تدارک کود کیسه ای توسط مبادی تاکنون  مقدار 800 تن...
  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، از ابتدای سال 98 تا کنون در شهرستان خاش کود سوپر فسفات به میزان 380تن بین کشاورزان زحمتکش خاش از طریق شبکه عاملین فع...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، جلسه شورای هماهنگی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 98/12/25در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید.در این جلسه م...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، از ابتدای سال 98تا کنون در شهرستان دلگان کود اوره به میزان 6561تن بین کشاورزان زحمتکش دلگانی از طریق شبکه عاملین فعال آ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، از ابتدای سال 98 تا کنون در شهرستان ایرانشهر کود پتاسه به میزان 250تن بین کشاورزان زحمتکش ایرانشهر از طریق شبکه عاملین ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، جلسه باز گشایی پاکات مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 98/12/17در محل سالن جلسات شعبه و با ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، با توجه به مصوبه کمیته فنی بذر استان درخصوص تخصیص کود اوره به کشاورزان طرف قرارداد تولید بذر به منظور بالا برد...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،  
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک