اخبار

جناب آقای حمیدرسولی مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سلام علیکم ازتلاش های جنابعالی و کلیه دست اندرکاران درافزایش تولید محصولات کشاورزی سال زراعی 97-96، تشکر و قدردانی می نمایم....