اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛
به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی  
گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی: صورت های مالی یارانه ی سال 1397 به سازمان حسابرسی ارایه گردید و پاسخگویی به حسابرسان سازمان حسابرسی درحال انجام می باشد.
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی: کارشناسان امورمالی جهت رسیدگی به اسناد استان های فارس، لرستان و هرمزگان اعزام شدند.
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی: با تلاش و پی گیری های مدیریت امورمالی بخشی از یارانه ی سال 1397 وصول شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، آقای مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام داشتند که این شرکت در هفت ماهه ابتدای سال جاری بیش از 1.450.000 تن...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت از ابتدای آبانماه سال‌جاری کار پلاک کوبی د...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بخیتاری، ازابتدای سال جاری تاکنون 2039 تن کود سولفات پتاسیم گرانولهازمبادی و انباراستان به 9شهرستان تابعه حمل وبین ک...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی