اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی زرشک محصولی استراتژیک برای خراسان جنوبی است که ضمن فراهم کردن اشتغال برای روستائیان هرساله به کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس، کشور...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان : جلسه بازگشائی مزایده فروش ملک دزفول با حضور اعضاء کمیسیون معامالت استان در تاریخ 24/6/98 ساعت 9 در دفتر کمیسیون معامالت از طریق ساما...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی  به گفته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در حال حاضر سطح زیر کشت زعفران استان ۱۶ هزار ۲۵۳ هکتار است ک...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی این روزها در جای جای خراسان جنوبی باغداران مشغول برداشت مروارید سرخ رنگی به نام عناب هستند. محصولی استراتژیک برای خراسان جنوبی که قط...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
‌به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی، به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از آغاز فصل خرید گندم تا 12 شهریور 12 هزار و 379 تن گندم به صورت تضمینی از کشاو...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل، امروز مورخ 25 شهریور 1398 حضورجناب مهندس علیزاده عضومحترم هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با همکاران ساعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، روز چهارشنبه 98/6/20 آقای مهندس مسعودی فر مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت از سایت های تولید بذر این شرکت ب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان طی 5 ماهه اول سال جاری توسط اعضاء کمیته نمونه برداری استان از محموله های کودهای شیمیایی ...