اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد، در تاریخ 1398/04/30 جلسه کمیسون معاملات با نام و یاد خداوند متعال و با حضور نماینده محترم سازمان صنعت ،‌ معدن و تجارت و سایر اعضاء محترم ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی، در تاریخ 29/4/98 سومین گردهمایی مدیران ستادی و شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی و ادارات کل وابسته و مدیر شرکت ...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، با عنایت به تلاش صمیمانه همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی در رعایت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سطح استان در سال...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، در راستای ساماندهی و نظارت دقیق بر عملکرد شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی کارشناسان  فنی کود با ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی، در روز شنبه مورخ 29/4/98 جلسه بازگشایی پاکات تجدید مناقصه حمل و نقل در محل سالن جلسات مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، با آغاز فصل خرید بذر در استان مرکزی، تا کنون مقدار  1140 تن بذر جو ارقام ماکویی، جلگه، بهمن و 320 تن بذر گندم ارقام ا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی، در تاریخ 27/4/98 جلسه کارگروه بازرسی و نظارت بر کیفیت مواد کودی در دفتر معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی و ...
به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی، استان مازندران توانست در 2 ماهه سال 98با فروش ماشین آلات و ادوات کشاورزی ، بیش از برنامه ابلاغی در صدر استان های کشور قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، 
به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان، 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان كهگيلويه و بويراحمد،  حضور نماينده شركت خداما حمايتي كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد  در همايش معرفي سيد محصولات شركت خدمات ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان كهگيلويه و بويراحمد،  بررسي حساب هاي مالي و قراردادهاي كارگزاران و كارمندان شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد ...