اخبار

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد: به منظور بررسي عملكرد تیر ماه سال 1397 درجلسه اي که روز دوشنبه مورخ 97/05/01  با حضور مسئولين واحدها در دفتر اين مديريت برگزا...
به گزارش روابط عمومی مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی     
به گزارش روابط عمومی مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:  سرکار خانم مهندس فرهادی از دفتر تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی در روز شنبه 97/4/16 از میز خدمت شرکت خدمات حمایتی کشاورز...