اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  برداشت زراعت کشت دوم در شهرستان پارس اباد آغاز شد . با توجه به زمین کشاورزی حاصلخیز و همچنین آب و هوای مناسب کشت و تامین کود ها...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  مقدار 450 تن کود اوره جهت مصرف کشاورزان از انبار سازمانی پارس آباد به کارگزاران توزیع شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  مقدار 100 تن کود اوره طی تیر ماه سال جاری از انبار سازمانی کمی اباد به شهرستان مشگین شهر حمل شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  مقدار 60 تن کود به پرورش دهندگان ماهی گرم ابی استان اردبیل در تیر ماه سال جاری اختصاص داده شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،  مجوز حمل 3050 تن کود از مبادی کرمانشاه ، مرودشت ، رازی ، بجنورد و عسلویه به انبار کارگزاران استان اردبیل صادر شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  مقدار 50 تن کود اوره از مبدا کرمانشاه در انبار کارگزار آقای مهدوی جهت مصرف کشاورزان تخلیه و پارت چینی شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  واحد کود استان از فروش کود سولفات آمونیم  خبر داد . این واحد با بیان این مطلب افزود مقدار 139 تن کود سولفات آمونیم طی 90 روز جهت...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  مقدار 200 تن کود نیترات آمونیم مخلوط با سولفات آمونیم (سولفان) در سه ماهه نخست سال 99 فروش به کارگزار داشته ایم که بین کشاورزان ج...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  مقدار 28 تن کود اوره از مبدا مرودشت  در انبار کارگزاری مشگین شهر آقای رحمانی جهت مصرف کشاورزان تخلیه و پارت چینی شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  واحد کود استان از فروش کود اوره در سه ماهه نخست سال خبر داد ، این واحد با ارائه این خبر افزود مقدار 24427 تن کود اوره طی 90 روز جهت ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  واحد کود استان اردبیل از فروش کود سولفات پتاسیم در سه ماهه نخست سال خبر داد. این واحد با بیان این خبر افزود: مقدار 116 تن کود س...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  در خرداد ماه سال 99 مقدار 342 تن کود اوره به کارگزاران شهرستان مشگین شهر جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  در خزداد ماه سال 99 مقدار 825 تن کود اوره و 50تن کود مخلوط سولفات آمونیم در شهرستان سرعین و 182 تن کود اوره و 16تن کود سولفات آمونیم د...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  در خرداد سال 99 مقدار 1482 تن کود اوره در شهرستان پارس اباد بین کارگزاران جهت مصرف کشاورزان توزیع شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  در خرداد ماه سال 99 مقدار 125 تن کود اوره جهت مصرف کشاورزان در شهرستان گرمی بین کارگزاران توزیع شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل  در خرداد ماه سال 99 مقدار 604 تن کود اوره به کشت و صنعت مغان و مقدار 205 تن کود اوره به کشت و صنعت پارس ارسال شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل روز چهارشنبه مورخ 99/04/04 جلسه ای در مورد مشکلات و تنگناهای بخش کشاورزی استان با حضور نماینده محترم استان و نایب رئیس دوم مجلس شورا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل در خرداد ماه سال 99 مقدار 2106 تن کود اوره و 38 تن کود مخلوط سولفات آمونیوم بین کارگزاران شهرستان اردبیل توزیع شد .