مدیریت بازرگانی خارجی

اطلاعات تماس

 • نام مدیر : جعفرمسجدی
 • معاون : شعله دوازده امامی
 • تلفن دفتر : 88776325-021
 • فکس دفتر : 88798576-021
 • نام مسئول دفتر : مالک حبی

آدرس

 • ستاد : ستاد
 • طبقه : 6
 • واحد : 3و4
 • استان : تهران
 • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1

وظایف و اهداف

.وظایف مدیریت بازرگانی خارجی در راستای اهداف تبیین شده از سوی وزارت متبوع و هیئت مدیره محترم شرکت به منظور تامین وتدارک بموقع، با کیفیت، قیمت مناسب و درچارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می باشد. در این زمینه تهیه گزارش هفتگی بازار جهانی کودهای شیمیایی نیز در دستور کار این مدیریت  قراردارد.

 

آدرس ایمیل:   Jafarmasjedi.fcd.assc@gmail.com  

 

 

 

عملکرد

3 ماه آخرسال 95

 1. ورود وتخلیه 2 فروند کشتی حامل کودهای شیمیایی GTSP و GDAP در 3ماهه آخر سال 95
 2. تجدید مناقصه برای سم دلتامترین وپرمترین درمورخ 16/11/95
 3. حمل 2 فقره کود اوره کابوتاژی طی 2 ماه آخر سال 95

9 ماه اول سال 96

 1. از محل اعتبارات گشایش شده درسال 95 ، 2 فروند کشتی حامل کودهای شیمیایی GTSP وGSOP دراوایل سال 96 وارد کشور وتخلیه گردید.
 2. از محل مناقصات سال 95، 2فقره خرید کود شیمیایی TSP درسال 96گشایش اعتبار، حمل، وارد کشور وتخلیه شد.
 3. برگزاری 3 مرحله مناقصه جهت خرید انواع کودشیمیایی به شرح ذیل:
 • مقدار 105هزارتن ± 5% کودشیمیایی TSP  مورخ 16/2/96
 • مقدار 70 هزارتن ± 5% کودشیمیایی SOP  مورخ 10/4/96
 • مقدار 175هزارتن ± 5% کودشیمیایی TSP  مورخ 1/5/96
 1. خرید انواع کود شیمیایی از محل مناقصات برگزار شده درسال 96 به شرح ذیل:
 1. مقدار تامین وتدارک کود شیمیایی GTSP  : 300625 تن متریک
 2. مقدار تامین وتدارک کود شیمیایی GSOP : 73500 تن متریک
 1. وضعیت کشتیهای حامل کود :  (ازمحل مناقصات سال جاری)
 • 7 فروند کشتی حامل 252663تن کود شیمیایی TSP در9 ماهه اول سال وارد کشور وتخلیه شد.
 • 1 فرونده کشتی حامل 36658تن کود شیمیایی SOP در9 ماهه اول سال وارد کشور وتخلیه شد.
 • حمل حدود 101هزارتن کود شیمیایی اوره (کابوتاژ) توسط 3 فرونده کشتی .
 • مناقصه خرید 8 قلم مواد تکنیکال، امولسیفایر ومواد همراه درتاریخ 10/10/96 مقررگردید.
 • انجام مقدمات تامین 20هزارلیتر سم بوتیزان استار جهت سال زراعی 1397 که به تصویب هیئت مدیره محترم رسیده است.
 • برنامه ریزی برای خرید قطعات ماشین آلات بوجاری به شرح ذیل :

1- پوسته تریور جوگیر   تعداد مورد نیاز 24قطعه

2- پوسته تریور دانه گیر تعداد مورد نیاز 48 قطعه

 

 

 

برنامه

.برنامه سال 97-96

نظر به نامه شماره 700/11201 مورخ 27/6/1396 معاونت محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی مقرر گردید مقدار:

سولفات پتاسیم: 180 هزارتن، کلرورپتاسیم: 100 هزارتن وسوپرفسفات تریپل: 400هزارتن از منابع داخلی و خارجی تامین وتدارک شود.