مقالات

تهیه کننده: مهندس رحمان امامی مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران  
تهیه و تنظیم : مهندس علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
دنیای اقتصاد- مترجم: الهام شیخان
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
مترجم: لاله تاجی پور کارشناسی مدیریت بازرگانی روابط عمومی و امور بین الملل
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
تهیه کننده: مهندس واحدی نژاد گوگانی کارشناس گیاه پزشکی مدیریت استان آذربایجان شرقی 
نویسندگان: جمعی از اعضا هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
دنیای اقتصاد- کشاورزی تجاری
گردآورندگان: 1- مهندس علی سلیمان زاده کارشناس مسئول بذر و نهال استان ایلام 2- مهندس مهدی صادق بختیاری کارشناس ارشد تولید بذر و نهال استان سیستان و بلوچستان 3- دکتر پیمان دوامی دکتری زراعت ...
گردآورنده: مهندس رضا پیروزی، کارشناس ارشد کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
گردآورندگان: 1- مهندس علی اکبر ندرلو 2 - دکتر پیمان دوامی  1 -مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2 -معاون مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز   
گردآورندگان:  مهندس بهروزگلستانی فر، مهندس بهکام ملکوتی و دکتر پیمان دوامی  1- معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان . 2- معاون مدیریت تولید بذر و نهال شرکت خدمات ...
تهیه کنندگان:1-مهندس محمد بیدرام 2- دکتر پیمان دوامی 1- معاون اداری،مالی و بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان 2- معاون مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز
دوماهنامه تخصصی پیام اقتصادی بورس کالا
گردآورنده: مهندس رضا پیروزی کارشناس ارشد کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران