مقالات

بسمه تعالی   22 راهکار مؤثر برای مدیریت موفق   تهیه کننده:  رحمان امامی مدرس دانشگاه-مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران.   مدیریت ...
دنیای اقتصاد- مترجم: دکتر ساسان قاسمی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد- مترجم: سید حسین علوی لنگرودی
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
فرصت امروز
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی
دنیای اقتصاد- محمود نوری شمس‌آباد
دنیای اقتصاد- حسین بهبودی
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
دنیای اقتصاد- مترجم: سید حسین علوی لنگرودی
دنیای اقتصاد- دکتر محیا کربلایی تحلیلگر اقتصادی و کسب‌وکار
دنیای اقتصاد- گردآورندگان: دکتر رحمن عابدین‌زاده‌ نیاسر، پوریا روانستان
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
دنیای اقتصاد-دکتر محیا کربلایی تحلیلگر اقتصادی و کسب‌وکار
دنیای اقتصاد- تهیه کنندگان: دکتر رحمن عابدین زاده نیاسر- محمد جواد گنجی