برنامه ریزی ، رکن اساسی ترویج و آموزش کشاورزی هدفمند

از:رحمان امامی-کارشناس ارشد ، مدرس دانشگاه و مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

برای مشاهده متن مقاله لطفاً كليك نماييد.