پشتیبانی و رفع موانع تولید در بخش کشاورزی با عزم و اراده جهادی

از: رحمان امامی کارشناس ارشد-مدرس دانشگاه

مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

 

شعار سال 1400به عنوان نقشه راه این سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است که این امر در راستای اهمیت تحقق اهداف تولید در سطح کشور برای خنثی سازی حربه های دشمنان  برای به انزوا کشاندن کشور مستقل ایران اسلامی است. تولید در کشور علیرغم آنکه در سالهای اخیر همواره به عنوان شعار سال مطرح بوده است اما نتوانسته آنگونه که باید در تمامی شریانهای حیاتی کشور جاری و ساری شود و این امر به دلیل مشکلات متعدد و موانع پیش روی آن است که همچنان به صورت کم و زیاد و به انحا مختلف وجود دارند که از جمله این بخش ها بخش کشاورزی است. بر همگان واضح و مبرهن است که رشد، افزایش و جهش تولید در بخش کشاورزی مساوی است. با به گردش آمدن چرخ های تولید دهها زیربخش مرتبط با بخش کشاورزی که هر کدام از آنها می تواند رونق اشتغال گسترده، درآمدزایی ، صادرات و  ارزآوری های قابل توجه را برای کشور به دنیال داشته باشد بدون آنکه ارزی برای آن مصرف شود و از طرفی تولید در این بخش یعنی تامین غذای میلیونها نفر از ساکنان این کشور که در جای خود متضمن امنیت غذایی برای کشور خواهد بود. همانگونه در شعار امسال مطرح می باشد برای تولید و تحقق تمامی شاخص های مرتبط با بخش تولید و استمرار تولید آنچه مهم و ضروری است آن است که از تولید پشتیبانی  شود و موانع آن رفع شود و این امر با انجام کارهای معمول و مربوط روزانه و یا ماهانه محقق نمی شود بلکه در این رابطه نیازمند عزم و اراده جهادی می باشیم. عزم و اراده جهادی یعنی حرکت برای رضای خدا در جهت خدمت به بندگان خدا با تمامی انگیزه و توان و در این صورت است که می توان شاهد تحقق تولید در تمامی زیربخش های مرتبط با بخش کشاورزی بود. عزم و اراده جهادی همواره بر تلاش و مجاهدت خستگی ناپذیر و تقویت روحیه تلاش و فداکاری تکیه دارد و در اقدام و عمل قاطع و راسخ است. در حال حاضر در بخش کشاورزی تولید به نحو معمول آن  و با هزاران مشکل پیدا و پنهان مختلف در حال انجام است اما پشتیبانی ها و رفع موانع  تولید در این بخش آنگونه که باید به آن توجه اساسی نشده است که در این رابطه باید با عزم و اراده جهادی وارد عمل شده و در پشتیبانی از تولید در بخش کشاورزی مهم ترین عامل مؤثر رضایت کشاورزان و تولیدکنندگان از تولیدات خودشان است به طوری که ثمره تولید خود را با فروش به موقع و مناسب آن به عینه مشاهده نمایند و در گام بعدی به تولید در این بخش در سالهای بعد امیدوار باشند، نهاده های کشاورزی با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد، تسهیلات اعتباری ارزان قیمت برای آنها پیش بینی شود،  ماشین های کشاورزی مدرن با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد و در کنار آنها برای ارتقاء تولید حمایت شود و موانع تولید در این بخش از پیش پای آنها برداشته شود که برای تحقق تمامی این عوامل نیازمند عزم و اراده جهادی می باشیم تا بتوانیم از این  بخش بسیار مهم و حیاتی در کشور که با تامین غذای میلیون ها نفر سروکار  دارد حمایت کامل نماییم. درحال حاضر در تولیدات بخش کشاورزی با تناقض های بسیار اساسی مواجه هستیم که یکی از این تناقض ها آن است که قیمت محصولات کشاورزی تولیدی واقعی نمی باشد  بطوریکه هم تولیدکننده و هم مصرف کننده راضی نمی باشند چراکه در یک سال قیمت  آنقدر پایین است که به هیچ وجه برای کشاورز مقرون به صرفه نیست و در یک سال قیمت آنقدر  بالاست که سبب واردات گسترده و خروج ارز از کشور خارج خواهد شد که این امر یک نمونه از دهها نمونه در زمینه قیمت محصولات کشاورزی است، قیمت بالای نهاده های کشاورزی، پایین بودن سطح بهره وری و در بخش کشاورزی،  عدم رعایت الگوی کشت، فقدان بازار مطمئن و پایدار ، سنتی بودن تولید، خرد و پراکنده بودن اراضی و عدم کمک های دولتی و .... تنها نمونه هایی از آسیب ها و موانع بر سر راه تولید در بخش کشاورزی می باشند که سالهاست همچنان وجود دارند و اقدام قابل لمسی برای آن انجام نشده است و اگر هم شده از تاثیرگذاری قابل توجهی برخوردار            نمی باشد، بنابراین برای تاثیرگذاری در جهت پشتیبانی از تولید و رفع موانع در این بخش بیش از پیش نیازمند عزم و اراده جهادی می باشیم تا بتوان تولید در بخش کشاورزی را آن چنان تقویت نمود که علاوه بر رفع نیازهای داخلی پاسخگوی قابل  توجهی از اقتصاد کشور در زمینه های مختلف باشند. عزم و اراده جهادی آزمون خود را سالهاست که در کشور با سربلندی پشت سر گذاشته است که نمونه عینی آن سالهای دفاع مقدس و عرصه تولیدات گسترده در امنیت دفاعی در حال حاضر می باشد که در صورت به میدان آمدن عزم و اراده جهادی شاهد امنیت پایدار غذایی در تولیدات بخش کشاورزی و ارتقاء تولیدات گسترده در تمامی عرصه ها خواهیم بود.

 

                                                                                                                  ((پایان))