نقش بی بدیل خدمات حمایتی در پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

از: رحمان امامی کارشناس ارشد-مدرس دانشگاه

مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

 

سال 1400 به عنوان سالی که در ابتدای آن قرار داریم به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  نام گذاری شده است. خوشبختانه در سالهای اخیر تولید و حمایت از تولید در  بخش های مختلف در سطح کشور مورد توجه قرار گرفته است و بنا به اهمیت بسیار زیاد تولید ، در سال جاری هم به بخش تولید توجهی خاص شده بطوریکه در این سال باید شاهد زدودن موانع پیش روی تولید و همچنین پشتیبانی از تولید به معنای واقعی کلمه باشیم. برکسی پوشیده نیست که تولید به عنوان خون همیشه در جریان رگ های اقتصادی به شمار می رود که اگر این جریان همیشه زنده و پویا یک لحظه قطع شود صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر کشور وارد خواهد کرد که در این بین جریان تولید در بخش کشاورزی از آنجائیکه با تامین غذای میلیون ها نفر از ساکنان سراسر کشور سروکار دارد بنابراین دارای اهمیتی دو چندان می باشد و از طرفی این نکته بسیار اساسی را هم باید درنظر داشت که استمرار جریان تولید در بخش کشاورزی خود گرداننده چرخ تولید دهها زیربخش مرتبط با بخش کشاورزی است که می تواند اشتغال گسترده ، خودکفایی محصولات کشاورزی، استقلال و امنیت غذایی و در کنار آن صادرات انبوه را به دنبال داشته باشد. همانگونه که در شعار امسال  آمده پشتیبانی و رفع موانع تولید به عنوان یک ضرورت اساسی در سال جاری مطرح است و یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در پشتیبانی و رفع موانع تولید در بخش کشاورزی تامین و توزیع به موقع ، سهل و آسان و اقتصادی نهاده های کشاورزی موردنیاز برای تولید در بخش کشاورزی است که در این رابطه نقش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با نزدیک به یک قرن تجربه در تامین و توزیع نهاده های کشاورزی موردنیاز بخش کشاورزی ازجمله (انواع آفت کش های نباتی ، انواع بذور، نهال و کودها و ماشین های کشاورزی ) و در حال حاضر کودهای کشاورزی موردنیاز، بسیار مهم و تعیین کننده است . در حال حاضر به دلیل اهمیت بالای کودهای موردنیاز برای جبران کمبود عناصر اصلی خاک و افزایش حاصلخیزی خاک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هم در تامین و توزیع کودهای کشاورزی موردنیاز در کشور و هم به لحاظ خودکفایی در تولید و عرضه کودهای کشاورزی موردنیاز بخش کشاورزی کشور دارای مسولیت مهم و عمده می باشدکه با توجه به آنکه در سال پشتیبانی و رفع موانع از تولید قرار داریم بنابراین نقش و جایگاه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی باید در این زمینه ویژه دیده شود تا این شرکت بزرگ خادم و حامی کشاورزان بتواند با ظرفیت عظیم نهفته در آن که شبکه بزرگ توزیع با 3500 کارگزار تعاونی و خصوصی در تمامی استانها و شهرستانهای کشور تنها به عنوان یکی از ظرفیت های بزرگ آن محسوب می شود در راستای پشتیبانی و رفع موانع تولید بتواند کودهای موردنیاز بخش کشاورزی کشور را تامین و توزیع نماید.در حال حاضر یکی از عوامل اصلی و ضروری در بخش کشاورزی بخصوص زیربخش های زراعت و باغبانی که با تولید محصولات استراتژیک غذایی سروکار دارد تامین نهاده های کشاورزی بخصوص کودهای کشاورزی و توزیع آن در بین کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی است بطوریکه تامین و توزیع به موقع ، سهل و آسان و اقتصادی کودهای کشاورزی موردنیاز کشاورزان در طول سال نسبت مستقیم با افزایش تولید محصولات مختلف کشاورزی دارد و این امر می تواند پایه گذار تولید انبوه در بخش کشاورزی و برداشتن موانع اساسی در سر راه تولید محصولات غذایی انبوه در کشور قلمداد گردد.در حال حاضر خوشبختانه علیرغم حرف و حدیث های فراوان در حال حاضر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با گستره 33 استان و حوزه کاری در مبادی بندری و همچنین پتروشیمی های فعال در سطح کشور، ستاد مرکزی در مرکز کشور ، مرکز تحقیقات کاربردی، مجتمع فنی تخصصی ، 3500 شبکه کارگزار بخش خصوصی، تعاونی روستایی، تعاونی تولید، شرکت خدمات مهندسی مشاوره ای و همچنین بکارگیری ظرفیت انباری گسترده در تمامی مناطق کشور و سیستم حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی و نیروی انسانی مجرب دارای نقش بی بدیل در زمینه تامین و توزیع کودهای کشاورزی موردنیاز در بخش کشاورزی است که این ظرفیت عظیم به هیچ وجه نباید دست کم گرفته شده چرا که این شرکت در سالهای گذشته بخصوص در چند سال اخیر به رغم تحمیل فشار تحریم های به زعم دشمنان فلج کننده بر این مرز و بوم توانسته طبق برنامه تمامی نیازهای کودی کشور براساس محوله به احسن  وجه برآورده نماید و این امر در حالی است که در این رابطه مشکلات مختلفی را در این راه به جان خریده است. حال در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید قرار داریم بنابراین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با توجه به اهداف و وظایف ذاتی آن نیازمند تقویت بیش از پیش می باشد تا در این سال که سال پشتیبانی و رفع موانع تولید نامگذاری شده است بیش از پیش نقش آفرینی نماید و با تجارب بالایی که در رابطه با تامین و توزیع نهاده های کشاورزی در شرایط حساس و سخت و دشوار دارد بتواند پیشران حل مشکلات تولید پیشرو در بخش کشاورزی بخصوص تامین و توزیع نهاده های کشاورزی موردنیاز در بخش کشاورزی باشد.

 

                                                                                                                  ((پایان))